Psykofyysinen hengitysterapia

Psykofyysinen hengitysterapia on tarkoitettu sinulle, jolla on eriasteista ahdistuneisuuden häiriötä (esim. paniikkihäiriö, sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelkoja jne.) ja siihen liittyy ylihengittämisen eli hyperventilaatio-oireita.

Tavoitteena

fyysisten oireiden helpottuminen ja sosiaalisten tilanteiden pelkojen vähentyminen ja näiden kautta toimintakyvyn parantuminen.

Terapiassa

  • opetellaan rauhoittumaan tässä ja nyt
  • harjoitellaan rentoutumista, hellittämistä ja periksi antamista
  • opetellaan rauhoittamaan itseä mielikuvien ja sanojen avulla
  • opetellaan tunnistamaan, mikä merkitys asenteella, ajatuksilla, tunteilla ja mielikuvilla on omalle hengitykselle, ruumiille ja hyvinvoinnille
  • pysähdytään tiedostamaan, mitä on "olla vaan"- kokemus ja minkälaisia ristiriitoja se tekemisen maailmassa aiheuttaa
  • tullaan tietoiseksi hengityksestä kantavana voimana ja sen merkityksestä itseluottamukselle

"Hengitysterapiassa mieli tulee mielekkääksi"