Psykofyysinen hengitysterapia

Terapiaan tullaan lääkärin läheteellä (SV 3) tai ilman.

Psykofyysinen hengitysterapia on tarkoitettu henkilöille, joilla on eriasteisia ahdistuneisuuden häiriöitä (esim. paniikkihäiriö, sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelkoja jne.) ja joihin liittyy ensisijaisesti ylihengittämisen eli hyperventilaatio-oireita.

Tavoitteena

fyysisten oireiden helpottuminen ja sosiaalisten tilanteiden pelkojen vähentyminen ja näiden kautta toimintakyvyn parantuminen.

Terapiassa

  • opetellaan rauhoittumaan tässä ja nyt
  • harjoitellaan rentoutumista, hellittämistä ja periksi antamista
  • opetellaan rauhoittamaan itseä mielikuvien ja sanojen avulla
  • opetellaan tunnistamaan, mikä merkitys asenteella, ajatuksilla, tunteilla ja mielikuvilla on omalle hengitykselle, ruumiille ja hyvinvoinnille
  • pysähdytään tiedostamaan, mitä on "olla vaan"- kokemus ja minkälaisia ristiriitoja se tekemisen maailmassa aiheuttaa
  • tullaan tietoiseksi hengityksestä kantavana voimana ja sen merkityksestä itseluottamukselle

"Hengitysterapiassa mieli tulee mielekkääksi"