PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Kroppa kovilla, mieli lukossa - mikä avuksi!

Psykofyysinen fysioterapiaan hakeudutaan silloin, kun keho reagoi psyykkiseen ongelmaan. Oireina voi olla mm. jännittyneisyyttä, väsymystä, uupumusta, univaikeuksia, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, paniikkihäiriötä ja hengityshäiriöitä, syömishäiriötä tai pitkäaikaista kipua.

Terapiaan voit tulla lääkärin kirjoittamalla fysioterapia-lähetteellä (SV 3FM) tai ilman sekä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä tai kunnan / Tays maksusitoumuksella.

Terapia on matka, jonka aikana toimintakykysi lisääntyy.

Terapiassa opit tunnistamaan miten elämän eri vaiheet ja kokemukset ovat vaikuttaneet mm. kuormittavien asentotottumustesi syntymiseen, lihasten jännittyneisyyteen, hengityksen pidättymiseen tai keholliseen tapaasi reagoida eri tilanteissa. Terapiassa tutkitaan tunteiden, ajatusten, fyysisten oireiden ja toiminnan välistä vuorovaikutusta.

Menetelminä mm. rentoutus-ja kehotietoisuusharjoitukset, liikeharjoitteet, kosketus, hengitysharjoitukset, tarinat ja metaforat, kuvat ja välitehtävät.

http://www.psyfy.net