Fysioterapeuttiset ryhmät ja workshopit

  • Pilates
  • Asahi
  • Terapeuttinen hengitys
  • Terapeuttinen liike ja tanssi
  • Kehotietoisuus, tietoisuustaidot,
    hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
    * Hengityskoulu, psykofyysinen hengitysterapia 5-10 x