Tanssi-liiketerapia

Tanssin ja liikkeen on todettu helpottavan ahdistuneisuutta, jännitystä ja kipua.

Tanssi- liiketerapia on kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen perustuva psykoterapeuttinen kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan liikkeen avulla.

Liikkeen kautta ihminen voi kehittää tietoisempaa läsnäoloa, tutkia elettyä elämää, purkaa tunnetiloja ja ilmaista itseään ilman sanoja.

Terapiassa käytetään musiikkia ja myös kuvia, piirtämistä ja kirjoittamista. Terapeuttinen suhde asiakkaan ja terapeutin välillä perustuu sekä sanattomaan, että sanalliseen vuorovaikutukseen ja on tärkeä osa terapiaa.

Tanssin tai liikkeen osaamista ei tarvita, eikä terapiassa opeteta tanssia.

"Liike on luovaa kehollista kokemusmaailmaa"

www.tanssiterapia.net