Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen.

Otan vastaan nuoria ja aikuisia seuraavista sairausryhmistä: mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja reumasairaudet sekä neurologiset sairaudet. Työtä teen omassa toimitilassani sekä kotikäynteinä.

Kuntoutuksen saaminen edellyttää aina, että henkilölle on tehty asianmukainen kuntoutussuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa.

Katso lisätiedot: