VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

  • olet alle 65-vuotias
  • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
  • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Mielenterveysasiakkaat (nuoret ja aikuiset), ovat pääasiallinen asiakasryhmäni, mutta myös muiden asiakasryhmien kuntoutus on mahdollista, mikäli psykofyysinen fysioterapia on soveltuvin terapiamuoto. Työtä teen omassa toimitilassani sekä kotikäynteinä.

Kuntoutuksen saaminen edellyttää aina, että sinulle on tehty asianmukainen kuntoutussuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa.


Katso lisätiedot:

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntout...