Kognitiivinen lyhytterapia

 • on ajallisesti rajattu hoitosarja (5-10-15 kertaa)
 • fokusoitu 2-4 ongelmaan
 • määriteltyihin tavoitteisiin tähtäävää
 • työtavaltaan aktiivinen ja itsevastuullinen
 • muutoshakuinen: tavoitteena muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa
Kognitiivinen työote auttaa:
 • voittamaan tunne-elämän esteitä
 • kohtaamaan akuutteja kriisejä
 • selvittämään konflikteja
 • vapautumaan haitallisista riippuvuuksista
 • rakentamaan parempia ihmisuhteita
 • parantamaan unen laatua
 • murtautumaan itseään toistavista tunnelukoista
 • opettelemaan itsenäisen elämän hallintaa

"kognitiivinen terapia on aivojen fysioterapiaa!